Luxury pack Guardiennage

Security pack
Check of mooring lines
Check of shore power connection
Start engine
Check pre/during/post storm
Ventilation of the yacht
Check of bilges
Check of sails / bimini / all protection covers
Airing cushions and mattresses
Premium pack
Security pack
+
Check battery status
Running of engine
Running of generator
Running of water maker
Ventilation of the sails
+ more...
Luxury pack
Premium pack
+
Cleaning of the yacht
Thorough teak cleaning
Cleaning decks and interior of vessel
Stainless steel polishing
Sail storage in sail loft
+ more...

Varnostni paket
Preverjanje priveznih vrvi
Preverjanje priključkov za elektriko
Vžig motorja
Preverjanje pred/med/po nevihti
Zračenje plovila
Preverjanje kalužnega prostora
Preverjanje jader / biminov /vseh zaščitnih pokrival
Prezračevanje blazin in šimnic
Premium paket
Varnostni paket
+
Preverjanje stanja skumulatorja
Zagon motorja
Zagon generatorja
Zagon desolonizatorja
Zračenje jader
...
Luksuzni paket
Premium paket
+
Ciscenje plovila
Temeljito čiščenje tikovine
Poliranje jeklenih površin
Čiščenje palub in interijerja
Skladiščenje jader
...

Restore Default Settings